การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา จ.ราชบุรี

รหัสโครงการ: RDG4250017
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา จ.ราชบุรี
ชื่อนักวิจัย: นางพิมพวัลคุ์ วัฒโนภาส
อีเมล์: pimpawan@mail.dss.go.th
ระยะเวลาโครงการ (1 สิงหาคม 2542 – 31กรกฎาคม 2544)
การศึกษานี้เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการกับสมาคมเครื่องเคลือบดินเผาราชบุรี โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาจังหวัดราชบุรีเป็นโอ่งและกระถางขนาดใหญ่ ทำขึ้นจากวัตถุดิบในท้องถิ่น และกรมวิธีการปรับปรุงวิธีการเตรียมเนื้อดิน โดยการบดด้วย Roller crusher คัดขนาดด้วยตะแกรง 16 เมช ทำให้ลดตำหนิที่เกิดจากเนื้อดิน เช่น การแตกร้าว รั่วซึม ลงไปอย่างเห็นได้ชัด ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีขึ้นได้พัฒนาเทคโนโลยีการทำเนื้อดินหล่อเนื้อดินปั้นที่มีความละเอียดสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดอาหาร ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึกได้ทำการวิจัยและพัฒนาเคลือบมาตรฐานที่มีสีสันทันสมัยหลากหลาย สามารถใช้กับเนื้อดินราชบุรีได้ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นการพัฒนารูปแบบและการตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยเอ็นโกบ และเคลือบหลากสีสร้างมิติใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์สมาชิกของสมาคมเครื่องเคลือบดินเผาราชบุรี 40 โรงงาน ได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยการสัมมนาและฝึกอบรม
คำหลัก เครื่องปั้นดินเผา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.trf.or.th/research/project_detail.asp?PROJECTID=RDG4250017

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น