พลวัตและความหมายของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง อำเภอบ้านโป่ง


ปี: 2543 จังหวัด: สมุทรสงคราม, ราชบุรี
ภาค: กลาง ประเทศ: ไทย จำนวนหน้า: 99
ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

***************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น