จิตรกรรมฝาผนังไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙ กรณีศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก


ปี: 2547 จังหวัด: นครปฐม, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, กาญจนบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สุพรรณบุรี
ภาค: กลาง ประเทศ: ไทย จำนวนหน้า: 245
ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

*****************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น